Zdalne zajęcia

W od 25 marca 2020 r. do odwołania nastąpiła czasowa zmiana organizacji funkcjonowania PCKU w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W tym czasie zajęcia będą się odbywały zgodnie z planem zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  O wyborze sposobu prowadzenia zajęć na odległość oraz monitorowania ich realizacji przez słuchaczy decyduje nauczyciel. Nauczyciele będą na bieżąco kontaktować się ze słuchaczami ustalonymi drogami kontaktu.

Słuchacze szkoły policealnej będą mogli odbyć praktyki do końca roku szkolnego tzn. do 31.08.2020 r. Można realizować praktyki zawodowe po wyrażeniu zgody przez słuchacza.


O wszystkich zmianach i aktualnościach będziemy informowali na bieżąco w komunikatach na stronie internetowej.

Dyrekcja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego