ZAWÓD ELEKTRYK – nowość w ofercie PCKU

Bez energii elektrycznej nie sposób wyobrazić sobie współczesnego życia, dlatego ELEKTRYK stał się zawodem strategicznym i jest niezbędny na rynku pracy. Wiąże się to z godnym wynagrodzeniem za fachową pracę i dużym zapotrzebowaniem na ten zawód zarówno w kraju jak i za granicą.

Zawód elektryk można uzyskać na kwalifikacyjnym kursie zawodowym EE.05. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych. Liczba godzin na kursie wynosi 650 godzin dydaktycznych. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 6.12.2020 roku. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym w weekendy.

Absolwent kursu zdobędzie umiejętność posługiwania się rysunkiem technicznym i dokumentacją techniczną oraz montażu, uruchamiania i konserwacji instalacji elektrycznych, maszyn i urządzeń elektrycznych.