Ważna informacja!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID, do dnia 29 listopada 2020 r. wszystkie zaplanowane zajęcia edukacyjne w PCKU odbywać się będą zdalnie. Proszę sprawdzać plan zajęć  w zakładce „słuchacz”. Uważajcie na siebie! Życzymy zdrowia!