TG.07. sporządzanie potraw i napojów

TG.07. SPORZĄDZANIE POTRAW I NAPOJÓW

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu TG.07 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód kucharz.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 650 godzin dydaktycznych. Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • gospodarowanie żywnością
 • użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur w gastronomii
 • przechowywanie żywności
 • wykonywanie czynności przygotowawczych do produkcji potraw
 • sporządzanie  i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw jarskich
 • sporządzanie i ekspedycja  podstawowego asortymentu zup i sosów
 • sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb
 • sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu zakąsek
 • sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu deserów i wyrobów ciastkarskich
 • sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu napojów
 • przygotowanie posiłków codziennych, okolicznościowych,  wegetariańskich, dietetycznych oraz wybranych kuchni regionalnych i świata
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Typowe miejsca pracy:

 • zakłady gastronomiczne
 • firmy cateringowe
 • obiekty hotelowe
 • pensjonaty
 • domy wczasowe
 • jednostki gospodarcze prowadzące działalność gastronomiczną
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku.
 • Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3 oraz w ZSECh w Trzebini, ul. Głogowa 12 w nowoczesnej pracowni gastronomicznej