technik sterylizacji medycznej

TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

nauka trwa 1 rok w systemie zaocznym

Kwalifikacja w zawodzie:

MS18. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Treści kształcenia obejmują:

 • charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka
 • wykonywanie  mycia i dezynfekcji
 • wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • posługiwanie się językiem migowym
 • organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • centralne sterylizatornie
 • publiczne i niepubliczne zakłady ochrony zdrowia
 • pracownie endoskopowe
 • gabinety stomatologiczne gabinety kosmetyczne
 • studia tatuażu

Technik sterylizacji medycznej to nowy zawód medyczny, który powstał na wniosek środowiska zajmującego się wytwarzaniem sterylnych wyrobów medycznych w warunkach ochrony zdrowia. Celem pracy technika sterylizacji medycznej jest zapewnienie odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia. Nieodpowiednio przeprowadzony proces dezynfekcji i sterylizacji to jedna z przyczyn zakażeń. Od prawidłowo przeprowadzonego procesu zależy zdrowie ludzi oraz trwałość używanego sprzętu. Zabiegi naruszające ciągłość tkanek przeprowadzane są nie tylko w zakładach ochrony zdrowia, ale też w prywatnych gabinetach stomatologicznych, kosmetycznych czy studiach tatuażu.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

Organizacja zajęć:

 • Słuchaczem szkoły może być osoba pełnoletnia posiadająca wykształcenie średnie
 • Zajęcia w szkole odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • Zajęcia odbywają się na podstawie modułowych programów nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone są zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią sterylizacji medycznej
 • Egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje w zawodzie odbędzie się w PCKU