sekretariat

Sekretariat czynny:

od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00

Pracownicy sekretariatu:

Magdalena Dąbek

Ewelina Stochel-Jania

Beata Kawala