rynek pracy

Zobacz barometr zawodów na rok 2021

mapa bezrobocia w Małopolsce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Źródło: dane WUP Kraków