praktyki zawodowe

Informacja o praktykach

  1. Odbycie praktyki zawodowej jest wymogiem formalnym promocji
  2. Słuchacze sami wybierają miejsca odbywania swoich praktyk zawodowych oraz samodzielnie załatwiają formalności związane z przyjęciem na praktykę
  3. W sekretariacie szkoły należy pobrać skierowanie w celu potwierdzenia u pracodawcy przyjęcia na praktykę. Potwierdzoną zgodę na odbycie praktyki należy złożyć do sekretariatu w celu sporządzenia umowy, która jest podstawą odbycia praktyki. Podpisaną przez przedsiębiorstwo umowę należy przekazać do sekretariatu PCKU.
  4. Słuchacz powinien prowadzić dzienniczek praktyki. Wzór dzienniczka znajduje się w zakładce Wzory dokumentów.
  5. Zaświadczanie o odbyciu praktyki wraz z oceną oraz dzienniczek należy przekazać opiekunowi klasy. Ocena z praktyki powinna być również wpisana do indeksu.
  6. Istnieje możliwość zwolnienia z praktyki zawodowej – informacja u kierownika praktyk. (zobacz szczegóły)
  7. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać do kierownika praktyk Lucyny Sandacz e-mail: l.sandacz@gazeta.pl

Programy praktyk:

technik usług kosmetycznych

technik sterylizacji medycznej

technik rachunkowości

technik informatyk – kwalifikacja EE.08

technik informatyk – kwalifikacja EE.09

opiekun medyczny

terapeuta zajęciowy

Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.08.  Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Rl.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

Wzory dokumentów:

dzienniczek praktyk

zaświadczenie o odbyciu praktyki – szkoła policealna

zaświadczanie o odbyciu praktyki – kwalifikacyjny kurs zawodowy