podręczniki

1TK – technik usług kosmetycznych

514207.M1 Prowadzenie działalności w gabinecie kosmetycznym
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska w gabinecie kosmetycznym W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki” Wyd. Nowa Era
J. Dylewska-Grzelakowska „Kosmetyka stosowana” WSiP
514207.M1.J4. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki” Wyd. Nowa Era
514207.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
514207.M2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarz
514207.M2.J1. wykonywanie masażu twarzy, szyki i dekoltu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt” Wyd. Nowa Era
514207.M2.J2. pielęgnowanie skóry zdrowej i zmienionej patologiczne skóry Praca zbiorowa „Wstęp do kosmetyki” Wyd. Nowa Era
514207.M2.J3. wykonywanie makijażu B. Drygas, M. Mrozowska, R. Szpindor „Kosmetyka pielęgnacyjna i upiększająca. Twarz, szyja, dekolt” Nowa Era
514207.M2.J4. pielęgnowanie oczu i ich oprawy
514207.M3. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp
514207.M3.J1. wykonywanie masażu ciała L. Magiera „Masaż w kosmetyce i odnowie biologicznej” Wyd. Bio-Styl
514207.M3.J2. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała J. Dylewska-Grzelakowska „Zabiegi pielęgnacyjne ciała” Wyd. WSiP
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów upiększających ciała
514207.M3.4. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni J. Dylewska-Grzelakowska „Zabiegi pielęgnacyjne i upiększające dłoni i stóp” Wyd. WSiP
514207.M3.4. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających stóp
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

1OM – opiekun medyczny

532102.M1. prowadzenie działalności w ochronie zdrowia
532102.M1.J1. organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
532102.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising
B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
532102.M2. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
532102.M2.J1. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
532102.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych i opiekuńczych D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis, E. Szwałkiewicz „Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi” Wyd. PZWL
E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

1SM – technik sterylizacji medycznej

321104.M1. Organizowanie i prowadzenie działalności w ochronie zdrowia
532102.M1.J1. organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
321104.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising
B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
321104.M2. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej
321104.M2.J1. wykonywanie mycia i dezynfekcji J. Huys „Sterylizacja zasobów medycznych” Wyd. Polskie Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji wyrobów medycznych
321104.M2.J1. wykonywanie i dokumentowanie sterylizacji medycznej
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

TR – technik rachunkowości

431103. M1. Organizowanie działalności gospodarczej
431103.M1.J1. prowadzenie działalności w gospodarce rynkowej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
E. Popławska „Podstawy ekonomii” Wyd. eMPi
A. Komosa „Statystyka” Wyd. Ekonomik
431103.M1.J2. wykonywanie prac biurowych W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
U. Łatka „Organizacja i technika pracy biurowej” Wyd. WSiP
431103. M2. Prowadzenie rachunkowości
431103.M2.J1. prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i innych jednostek B. Padurek „Zasady rachunkowości finansowej” Wyd. B. Padurek
B. Padurek „Rachunkowość przedsiębiorstw – cz. I – III” Wyd. B. Padurek
K. Jankowska, K. Baliński „Rachunkowość bankowa” Wyd. WSiP K. Potoczny „Rachunkowość budżetowa” eMPi
431103.M2.J2. sporządzanie i analizowanie sprawozdań B. Padurek „Rachunkowość przedsiębiorstw – cz. IV” Wyd. B. Padurek
431103.M2.J3. użytkowanie programu finansowo-księgowego B. Padurek „Zeszyt testów i ćwiczeń do egzaminu zawodowego+A1:B14 w zawodzie technik ekonomista” Wyd. B. Padurek
431103. M3. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych
431103.M3.J1. rozliczanie wynagrodzeń D. Dębski, P. Dębski „Kadry i płace” Wyd. WSiP
431103.M3.J2. sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS B. Padurek „Rozliczenia podatkowe Obsługa programu finansowo księgowego Rachmistrz GT i kadrowo-płacowego MikroGratyfikant GT”, Wyd. Bożena Padurek
431103.M3.J3. rozliczanie podatków i innych danin publicznych M. Meinert, W. Winnicka-Meinert „Sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS” Wyd. Kształcenie Kadr i Usługi Biurowe Magdalena Meinert
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

TI – technik informatyk

351203 .M1.  Podstawy technik informacyjnych
351203.M1.J1. prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
E. Popławska „Podstawy ekonomii” Wyd. eMPi
A. Komosa „Statystyka” Wyd. Ekonomik
351203.M1.J2. przygotowanie stanowiska komputerowego T. Marciniuk, K. Pytel, S. Osetek „Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy”, WSiP
351203.M1.J3. przygotowanie urządzeń peryferyjnych T. Marciniuk, K. Pytel, S. Osetek „Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego”, WSiP
351203.M1.J4. administrowanie jednostanowiskowymi systemami operacyjnymi
351203.M1.J5. naprawa sprzętu komputerowego T. Marciniuk, K. Pytel, S. Osetek „Naprawa komputera osobistego”, WSiP
351203.M2. Montowanie i eksploatowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi 
351203.M2.J1. instalowanie sieci komputerowych LAN K. Pytel, S. Osetek „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”, WSiP, 2013
351203.M2.J2. konfigurowanie urządzeń sieciowych K. Pytel, S. Osetek „Konfigurowanie urządzeń sieciowych” Wyd. WSiP
351203.M2.J3. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi K. Pytel, S. Osetek „Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi” Wyd. WSiP
351203.M3. Tworzenie baz danych i aplikacji
351203.M3.J1. tworzenie stron internetowych J. Pokorska „Tworzenie stron internetowych”, Wyd. Helion
351203.M3.J2. tworzenie i administrowanie baz danych P. Domka “Bazy danych i systemy baz danych”, WSiP
351203.M3.J3. tworzenie aplikacji desktopowych i internetowych M. Łokińska “Witryny internetowe”, Wyd. WSiP, Warszawa
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

TZ – terapeuta zajęciowy

325907. M1.  Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia
325907.M1.J1. promowanie i ochrona zdrowia T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
325907.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
325907.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym i migowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising
B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
325907. M2. Analizowanie fizjologii i patologii człowieka
325907.M2.J1. analizowanie fizjologii i patologii układu ruchu i nerwowego A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL
325907.M2.J2. analizowanie fizjologii i patologii narządów wewnętrznych
325907. M3. Rozpoznawanie problemów podopiecznych
325907.M3.J1. nawiązywanie kontaktu interpersonalnego
325907.M3.J2. diagnozowanie w terapii zajęciowej
325907.M3.J3. planowanie i dokumentowanie terapii zajęciowej
325907. M4. Prowadzenie terapii zajęciowej
325907.M4.J1. prowadzenie terapii metodą ergoterapii A. Bac, „Terapia zajęciowa”, PZWL
325907.M4.J2. prowadzenie terapii metodą socjoterapii
325907.M4.J3. prowadzenie terapii metodą arteterapii
325907.M4.J4. prowadzenie terapii zajęciowej w jednostkach chorobowych
podstawy przedsiębiorczości Pr. zbiorowa „Przedsiębiorczość bez tajemnic” WSiP

A.19. wykonywanie zabiegów fryzjerskich

A.19.M1. Prowadzenie działalności w salonie fryzjerskim
A.19.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
A.19.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
A.19.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
A.19.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur Z. Sumirska „Nowoczesna stylizacja kolor forma styl” Wyd. „Suzi”
A.19.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej Z. Sumirska „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie  fryzjer” Wyd. Suzi
A.19.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie Techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
A.19.M2.J1. dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M2.J2. pielęgnowanie włosów i skóry głowy Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M3. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
A.19.M3.J1 ondulowanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M3.J2. strzyżenie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M3.J3. zagęszczanie i przedłużanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M4. Zmiana koloru włosów
A.19.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
A.19.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”

Z.04- świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Z.4.M1. prowadzenie działalności w ochronie zdrowia
Z.4.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP, 2013
Z.4.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP 2013
Z.4.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising
Z.4.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź 2008
Z.4.M1.J5. promowanie i ochrona zdrowia T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej, 2002
Z.4.M2. świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Z.4.M2.J1. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych A. Michajlik, W. Ramotowski „Anatomia i fizjologia człowieka” Wyd. PZWL 2013
Z.4.M2.J2. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej D. Talarska, K. Wieczorkowska- Tobis, E. Szwałkiewicz „Opieka nad osobami przewlekle chorymi w wieku podeszłym i niesamodzielnymi” Wyd. PZWL 2009
Z.4.M2.J3. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL 2013
Z.4.M2.J4. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL 2013

T.04 – produkcja wyrobów cukierniczych

T.4.M1.  Prowadzenie działalności w cukiernictwie
T.4.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
T.4.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
T.4.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym R. Sarna, K. Sarna „Język angielski zawodowy w gastronomii” Wyd. WSiP
T.4.M2. Prowadzenie gospodarki żywnością i użytkowanie wyposażenia
T.4.M2.J1. gospodarowanie produktami spożywczymi A. Kmiołek „Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd. WSiP
T.4.M2.J2. użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur A. Kmiołek Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna Wyd. WSiP
T.4.M.3 Produkowanie wyrobów cukierniczych
T.4.M3.J1. magazynowanie wyrobów cukierniczch  M. Kazimierczak, Technologie produkcji cukierniczej część 1 i 2, REA
T.4.M3.J2. wytwarzanie wyrobów cukierniczych
T.4.M3.J3. dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji

TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

TG.07.M1. Prowadzenie działalności w gastronomii
TG.07.M1.J1.  przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
TG.07.M1.J2.  podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
TG.07.M1.J3.  posługiwanie się językiem obcym zawodowym R. Sarna, K. Sarna „Język angielski zawodowy w gastronomii” Wyd. WSiP
T.6.M.2. Prowadzenie gospodarki  żywnością i użytkowanie wyposażenia w gastronomii
TG.07.M2.J1.  gospodarowanie żywnością A. Kmiołek „Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd. WSiP
TG.07.M2.J2.  użytkowanie  i wyposażenie oraz przestrzeganie procedur obowiązujących w gastronomii A. Kmiołek Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna Wyd. WSiP
TG.07.M2.J3.  przechowywanie żywności A. Kmiołek „Sporządzanie potraw i napojów. Towaroznawstwo i przechowywanie żywności” Wyd. WSiP
TG.07.M2.J4.  wykonywanie czynności przygotowawczych związanych z produkcją potraw

TG.07.M.3. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów

TG.07.M3.J1.  sporządzanie  i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw jarskich A. Kmiołek Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów. Technologia gastronomiczna, Wyd. WSiP
TG.07.M3.J2.  sporządzanie i ekspedycja  podstawowego asortymentu zup i sosów
TG.07.M3.J3.  sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb
TG.07.M3.J4.  sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu zakąsek
TG.07.M3.J5.  sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu deserów i wyrobów ciastkarskich
TG.07.M3.J6.  sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu napojów
TG.07.M3.J7.  przygotowanie posiłków codziennych, okolicznościowych,  wegetariańskich, dietetycznych oraz wybranych kuchni regionalnych i świata.

RL.26. wykonywanie kompozycji florystycznych

RL.26.M1. Organizowanie działalności gospodarczej
RL.26.M1.J1. przestzeganie przepisó BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
RL.26.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
Rl. 26.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym
RL.26.M2. Projektowanie, wykonywanie i sprzedaż dekoracji roślinnych
RL.26.M2.J1. dobieranie materiału florystycznego A. Nizińska „ABC florystyki” wyd. Hortpress
RL.26.M2.J2. wykonywanie projektów dekoracji roślinnych A. Nizińska „ABC florystyki” wyd. Hortpress
RL.26.M2.J3. wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych G. Korzekwa  „Elementarz florystyki” wyd. Synergia
RL.26.M2.J4. przechowywanie i transport materiałów i wyrobów G. Korzekwa  „Elementarz florystyki” wyd. Synergia

AU.21. wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.21.M1. Prowadzenie działalności w salonie fryzjerskim
AU.21.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
AU.21.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP
AU.21.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym J. Dooley, V. Evans “Beuty Salon”, wyd. Express Publising
AU.21.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur Z. Sumirska „Nowoczesna stylizacja kolor forma styl” Wyd. „Suzi”
AU.21.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej Z. Sumirska „Bezpieczeństwo i higiena pracy w zawodzie  fryzjer” Wyd. Suzi
A.19.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo Chemia Technologie Techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów
AU.21.M2.J1. dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M2.J2. pielęgnowanie włosów i skóry głowy Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M3. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie
AU.21.M3.J1 ondulowanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M3.J2. strzyżenie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M3.J3. zagęszczanie i przedłużanie włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M4. Zmiana koloru włosów
AU.21.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”
AU.21.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów Z. Sumirska „Nowoczesne fryzjerstwo chemia technologie techniki” Wyd. „Suzi”

1N – Z.8 Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

Z.8.M1. prowadzenie działalności w opiece społecznej
Z.8.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP W. Bukała, K. Szczęch „Bezpieczeństwo i higiena pracy” Wyd. WSiP
Z.8.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej T. Gorzelany, W. Aue „Prowadzenie działalności gospodarczej”, Wyd. WSiP 2013
Z.8.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym V. Evans, J. Dooley „Medical”, wyd. Express Publising
Z.8.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym B. Szczepankowski, D. Koncewicz „Język migowy w terapii”  WSP Łódź
Z.8.M1.J5. stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
Z.5.M1.J6. funkcjonowanie systemu opieki i pomocy T. B. Kulik, M. Latalski „Zdrowie publiczne”  Wyd. Czelej
Z.8.M2. udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
Z.8.M2.J1. organizowanie pracy z osobą niepełnosprawną Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
Z.8.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych E. Szwałkiewicz,A. Smrokowska- Reichmann, M. Asmann „Opiekun medyczny w praktyce” Wyd. PZWL
Z.8.M2.J3. wykonywanie czynności opiekuńczych Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać
Z.8.M2.J4. wspieranie aktywizowanie i osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej Pr. zbiorowa pod red. P. Krakowiaka „Przewlekle chory w domu” Wyd. Fundacja Lubię Pomagać