plan nauczania – terapeuta zajęciowy

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY 325907

Szkoła policealna dla dorosłych – forma stacjonarna – 2 letni okres nauczania

Kwalifikacja: MS.09. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Numer programu nauczania: 325907/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr
2017/2018 2018/2019
1 2 3 4
325907. M1.  Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia 6 0 3 6
325907.M1.J1. promowanie i ochrona zdrowia 6
325907.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 3
325907.M1.J3. komunikowanie się w języku obcym i migowym 6
325907. M2. Analizowanie fizjologii i patologii człowieka 5 3 0 0
325907.M2.J1. analizowanie fizjologii i patologii układu ruchu i nerwowego 5
325907.M2.J2. analizowanie fizjologii i patologii narządów wewnętrznych 3
325907. M3. Rozpoznawanie problemów podopiecznych 6 6 4 0
325907.M3.J1. nawiązywanie kontaktu interpersonalnego 6
325907.M3.J2. diagnozowanie w terapii zajęciowej 6
325907.M3.J3. planowanie i dokumentowanie terapii zajęciowej 4
325907. M4. Prowadzenie terapii zajęciowej 0 10 12 13
325907.M4.J1. prowadzenie terapii metodą ergoterapii 3 3
325907.M4.J2. prowadzenie terapii metodą socjoterapii 4 3 4
325907.M4.J3. prowadzenie terapii metodą arteterapii 3 6 3
325907.M4.J4. prowadzenie terapii zajęciowej w jednostkach chorobowych 6
podstawy przedsiębiorczości 2
Razem 19 19 19 19
325907. M5. praktyka zawodowa 160

Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec 4 semestru.