plan nauczania – technik rachunkowości

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI 431103

Szkoła policealna – forma zaoczna – 2 lata

zawód: technik rachunkowości

kwalifikacje:

AU.36. prowadzenie rachunkowości

AU.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

Numer programu nauczania: 431103/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2017/2018 2018/2019
1 2 3 4
431103. M1. Organizowanie działalności gospodarczej 85 60 0 0 145
431103.M1.J1. prowadzenie działalności w gospodarce rynkowej 85 85
431103.M1.J2. wykonywanie prac biurowych 60 60
431103. M2. Prowadzenie rachunkowości 70 115 85 0 270
431103.M2.J1. prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw i innych jednostek 70 65 135
431103.M2.J2. sporządzanie i analizowanie sprawozdań 50 50
431103.M2.J3. użytkowanie programu finansowo-księgowego 85 85
431103. M3. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych 0 0 90 175 265
431103.M3.J1. rozliczanie wynagrodzeń 55 55 110
431103.M3.J2. sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS 75 75
431103.M3.J3. rozliczanie podatków i innych danin publicznych 35 45 80
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
431103. M4. praktyka zawodowa 160

Egzaminy zawodowe z kwalifikacji AU.36. odbywa się po koniec 3 semestru

Egzamin zawodowy z kwalifikacji AU.65. odbywa się pod koniec 4 semestru.