plan nauczania – technik informatyk

ZAWÓD: TECHNIK INFORMATYK 351203

Szkoła policealna – forma zaoczna – 2 lata

zawód: technik informatyk

kwalifikacje:

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.09. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Numer programu nauczania: 351203/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2017/2018 2018/2019
1 2 3 4
351203 .M1.  Podstawy technik informacyjnych 155 50 0 70 275
351203.M1.J1. prowadzenie działalności gospodarczej 70 70
351203.M1.J2. przygotowanie stanowiska komputerowego 60 60
351203.M1.J3. przygotowanie urządzeń peryferyjnych 40 40
351203.M1.J4. administrowanie jednostanowiskowymi systemami operacyjnymi 55 55
351203.M1.J5. naprawa sprzętu komputerowego 50
351203.M2. Montowanie i eksploatowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie nimi 0 125 55 0 180
351203.M2.J1. instalowanie sieci komputerowych LAN 45 45
351203.M2.J2. konfigurowanie urządzeń sieciowych 50 50
351203.M2.J3. administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi 30 55 85
351203.M3. Tworzenie baz danych i aplikacji 0 0 120 105 225
351203.M3.J1. tworzenie stron internetowych 40 40
351203.M3.J2. tworzenie i administrowanie bazami danych 80 80
351203.M3.J3. tworzenie aplikacji desktopowych i internetowych 105 105
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
351203.M4. praktyka zawodowa 320

Egzaminy zawodowy z kwalifikacji EE.08 odbywa się pod koniec 3 semestru

Egzamin zawodowy z kwalifikacji EE.09. odbywa się pod koniec 4 semestru.