plan nauczania – technik usług kosmetycznych

TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH 514207

Szkoła policealna dla dorosłych – forma zaoczna – 2 letni okres nauczania

Kwalifikacje:

AU.61. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy

AU.62. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Numer programu nauczania: 514207/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
1 2 3 4
514207. M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie kosmetycznym 110 0 0 65 175
514207.M1.J1. organizowanie stanowiska pracy w gabinecie kosmetycznym 55 55
514207.M1.J2. przeprowadzanie diagnozy kosmetycznej 55 55
514207.M1.J3. prowadzenie działalności gospodarczej 65 65
514207. M2. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 45 175 30 0 250
514207.M2.J1.wykonywanie masażu twarzy, szyi i dekoltu 45 45
514207.M2.J2. pielęgnowanie skóry zdrowej i  zmienionej patologicznie 125 125
514207.M2.J3. wykonywanie makijażu 50 50
514207.M2.J4. pielęgnowanie oczu i ich oprawy 30 30
514207. M3. Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp 0 0 145 110 255
514207.M3.J1. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ciała 85 85
514207.M3.J2. wykonywanie zabiegów upiększających ciała 30 30
514207.M3.J3. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających dłoni. 80 80
514207.M3.J4. wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających stóp 60 60
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 2 2 8
Razem 177 177 177 177 708
514207. M4. praktyka zawodowa 160

Egzamin potwierdzający kwalifikację AU.61. odbywa się pod koniec III semestruEgzamin potwierdzający kwalifikację AU.62. odbywa się pod koniec IV semestru