plan nauczania – sterylizacja medyczna

ZAWÓD: TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ 321104

Szkoła policealna – forma zaoczna – 1 rok

kwalifikacja: MS.18. wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej

Numer programu nauczania: 321104/SP/PCKU/2017.09.07

Moduł/ jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2018/2019
1 2
321104. M1. Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia 100 100 200
321104.M1.J1. organizowanie działalności gospodarczej w ochronie zdrowia 50 30 80
321104.M1.J2. komunikowanie się w języku obcym i migowym 70 70
321104.M1.J3. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka 50 50
321104. M2. Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej 60 80 140
321104.M2.J1. wykonywanie  mycia i dezynfekcji 60 60
321104.M2.J2. wykonywanie i dokumentowanie  sterylizacji medycznej 80 80
podstawy przedsiębiorczości 20 20
konferencja instruktażowa 2 2 4
Razem 182 182 364
321104. M3. praktyka zawodowa  160

Egzamin zawodowy z kwalifikacji MS.18. odbywa się pod koniec II semestru