plan nauczania – FRK.01. wykonywanie usług fryzjerskich

Kwalifikacja: FRK.01. wykonywanie usług fryzjeskich

Zawód: fryzjer 514101

Nr programu nauczania: 48/FRK.01./kkz/PCKU/2020.09.23.

Nr. kursu: 48/FRK.01./2020

    2020/2021   2021/2022  
Moduł/jednostka modułowa Razem 1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr
FRK.01.M1.  Organizowanie pracy w gabinecie fryzjerskim 80 60 20 0 0
FRK.01.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 20 20      
FRK.01.M1.J2. podstawy fryzjerstwa 40 40      
FRK.01.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 20   20    
FRK.01.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, ondulowanie i formowanie fryzur 196 84 112 0 0
FRK.01.M2.J1. pielęgnowanie włosów i skóry głowy 40 40      
FRK.01.M2.J2. nietrwałe odkształcanie włosów i formowanie fryzur 78 44 34    
FRK.01.M2.J3. trwałe odkształcanie włosów  78   78    
FRK.01.M3. Strzyżenie włosów 156 0 28 128 0
FRK.01.M3.J1. strzyżenie damskie  90   28 62  
FRK.01.M3.J2. strzyżenie męskie i formowanie zarostu męskiego  66     66  
FRK.01.M4. Zmiana koloru włosów 118 0 0 32 86
FRK.01.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów 20     20  
FRK.01.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów 98     12 86
Razem 550 144 160 160 86

Egzamin z kwalifikacji FRK.01. odbędzie się po zakończeniu kursu, w sesji wiosennej w roku 2022