plan nauczania – AU.36. prowadzenie rachunkowości

kwalifikacja AU.36. prowadzenie rachunkowości

ZAWÓD: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI  431103

numer programu nauczania: 43/AU.36./kkz/PCKU/2019.09.23

numer kursu: 43/AU.36./2019

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2019/2020 2020/2021
1 2 3
AU.36. M1. Organizowanie działalności gospodarczej 186 85 15 86 186
AU.36.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15 15
AU.36.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 26 26 26
AU.36.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 40 40 40
AU.36.M1.J4. wykonywanie prac biurowych 60 60 60
AU.36.M1.J5. analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych 45 45 45
AU.36. M2. Prowadzenie rachunkowości 338 110 180 48 338
AU.36.M2.J1. ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych 48 48 48
AU.36.M2.J2. prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw 125 62 63 125
AU.36.M2.J3. prowadzenie rachunkowości innych jednostek 30 30 30
AU.36.M2.J4. sporządzanie sprawozdania rocznego i przeprowadzanie analizy finansowej 30 30 30
AU.36.M2.J5. użytkowanie programu finansowo-księgowego 105 87 18 105
Suma 524 195 195 134 524

Egzamin zawodowy z kwalifikacji AU.36. odbywa się po zakończeniu kursu w sesji zimowej 2021