plan nauczania – 1TF – AU.26

kwalifikacja AU.26.  Projektowanie fryzur

Zawód: TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH – symbol cyfrowy zawodu:  514105

numer programu nauczania: 44/AU.26./kkz/PCKU/2019.09.23

numer kursu: 44/AU.26./2019

Jednostki modułowe z modułu AU.26.M1. Prowadzenie działalności w gabinecie fryzjerskim obejmującego efekty wspólne dla wszystkich zawodów i PKZ (A.m) zostały zrealizowane w dotychczasowym procesie kształcenia przez wszystkich słuchaczy kursu.

Przedmiot Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2019/2020
1 2
AU.26.M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie fryzjerskim 165 0 0 0
AU.26.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 20
AU.26.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35
AU.26.M1.J3. posługiwanie się językiem angielskim zawodowym 40
AU.26.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur 15
AU.26.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej 40
AU.26.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim 15
AU.26.M2. Projektowanie fryzur 195 135 60 195
AU.26.M2.J1. wprowadzenie do projektowania fryzur 30 30 30
AU.26.M2.J2. wykonywanie projektów fryzur 65 65 65
AU.26.M2.J3. stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji 100 40 60 100
Suma 360 135 60 195
AU.26.M3. Praktyka zawodowa 40 40 40
Razem 400 235

Egzamin zawodowy z kwalifikacji AU.26. odbędzie się po zakończeniu kursu w sesji wiosennej 2020