plan nauczania – 2O-Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

kwalifikacja Z.04. Świadczynie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

Numer programu nauczania: 36/Z.04./kkz/PCKU/2017.09.25

numer kursu: 36/Z.04./2017

Przedmiot rok szkolny/semestr Suma
2017/2018 2018/2019
1 2 3
Z.4. M1. Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia 65 88 35 188
Z.4..M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15
Z.4..M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35 35
Z.4.M1.J3. posługiwanie się językiem obcy zawodowym 44 44
Z.4.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym 44 44
Z.4.M1.J5. promowanie i ochrona zdrowia 50 50
Z.4. M2. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 95 103 85 283
Z.4.M2.J1. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych 72 72
Z.4.M2.J2. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej 23 17 40
Z.4.M2.J3. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej 86 43 129
Z.4.M2.J4. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną 42 42
SUMA 160 191 120 471
Z.4. M3. praktyka zawodowa 104 104
RAZEM 575

Egzamin zawodowy z kwalifikacji Z.04 odbywa się po zakończeniu kursu w sesji zimowej 2018