plan nauczania – 2F-A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Kwalifikacja zawodowa: A.19. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

ZAWÓD: FRYZJER 514101

Numer kursu: 35/A.19./2017

Plan nauczania kursu nr 35/A.19./2017
Moduł/jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2017/2018 2018/2019
1 2 3 4
A.19.M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie fryzjerskim 90 0 75 0 165
A.19.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15
A.19.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35 35
A.19.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 40 40
A.19.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur 20 20
A.19.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej 40 40
A.19.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim 15 15
A.19.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 66 19 0 0 85
A.19.M2.J1. dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów 20 20
A.19.M2.J2. pielęgnowanie włosów i skóry głowy 46 19 65
A.19.M3. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 0 171 99 0 270
A.19.M3.J1 ondulowanie włosów 100 100
A.19.M3.J2. strzyżenie włosów 71 59 130
A.19.M3.J3. zagęszczanie i przedłużanie włosów 40 40
A.19.M4. Zmiana koloru włosów 0 0 20 145 165
A.19.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów 20 20
A.19.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów 145 145
Razem 156 190 194 145 685

Egzamin zawodowy z kwalifikacji odbywa się po zakończeniu kursu w sesji wiosennej 2018