plan nauczania – 2C – T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

kwalifikacja T.04. Produkcja wyrobów cukierniczych

ZAWÓD: CUKIERNIK 751201

numer programu nauczania: 37/T.04./kkz/PCKU/2017/2017.09.26

numer kursu: 37/T.04/2017

Moduł/jednostka modułowa rok szkolny/semestr Suma
2017/2018 2018/2019
1 2 3 4
T.4.M1.  Prowadzenie działalności w cukiernictwie 45 20 35 0 100
T.4.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15
T.4.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35 35
T.4.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 30 20 50
T.4.M2. Prowadzenie gospodarki żywnością i użytkowanie wyposażenia 105 30 0 0 135
T.4.M2.J1. gospodarowanie produktami spożywczymi 85 85
T.4.M2.J2. użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur 20 30 50
T.4.M.3. Produkowanie wyrobów cukierniczych 0 140 145 130 415
T.4.M3.J1. magazynowanie wyrobów cukierniczch 20 20
T.4.M3.J2. wytwarzanie wyrobów cukierniczych 120 145 70 335
T.4.M3.J3. dekorowanie wyrobów cukierniczych i przygotowanie ich do dystrybucji 60 60
Razem 150 190 180 130 650

Egzamin z kwalifikacji T.04. odbywa się po zakończeniu kursu w sesji wiosennej 2018