plan nauczania – 1O-Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

kwalifikacja Z.04. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

ZAWÓD: OPIEKUN MEDYCZNY 532102

numer programu nauczania: 42/Z.04./kkz/PCKU/2018.09.25

numer kursu: 42/Z.04./2018

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2018/2019 2019/2020
1 2 3
Z.04. M1. Prowadzenie działalności w ochronie zdrowia 188 65 88 35 188
Z.04..M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15 15
Z.04..M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35 35 35
Z.04.M1.J3. posługiwanie się językiem obcy zawodowym 44 44 44
Z.04.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym 44 44 44
Z.04.M1.J5. promowanie i ochrona zdrowia 50 50 50
Z.04. M2. Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 283 95 103 85 283
Z.04.M2.J1. charakteryzowanie anatomicznych aspektów zdrowia człowieka i przebiegu klinicznego jednostek chorobowych 72 72 72
Z.04.M2.J2. rozpoznawanie problemów i potrzeb osoby chorej i niesamodzielnej 40 23 17 40
Z.04.M2.J3. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych u osoby chorej i niesamodzielnej 129 86 43 129
Z.04.M2.J4. planowanie, organizowanie i wykonywanie czynności opiekuńczych nad osobą chorą i niesamodzielną 42 42 42
SUMA 471 160 191 120 471
Z.04. M3. praktyka zawodowa 104 104 104
RAZEM 575 575

Egzamin zawodowy odbywa się po zakończeniu kursu w sesji zimowej 2020