plan nauczania – 1N-Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

kwalifikacja Z.08. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej

ZAWÓD: ASYSTENT OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

numer programu nauczania: 41/Z.08./kkz/PCKU/2018.09.25

numer kursu: 41/Z.08./2018

Jednostki modułowe: Z.8.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP, Z.8.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, Z.8.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym, Z.8.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym, Z.8.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz Z.8.M3.J1. wykonywanie czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, zostały zrealizowane w dotychczasowym procesie kształcenia przez wszystkich słuchaczy kursu.

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2018/2019
1 2
Z.8.M1. Prowadzenie działalności w opiece społecznej 140 50 0 50
Z.8.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 10
Z.8.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 30
Z.8.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 25
Z.8.M1.J4. posługiwanie się językiem migowym 25
Z.8.M1.J5. stosowanie psychologii w pracy opiekuńczej 30 30 30
Z.8.M1.J6. funkcjonowanie systemu opieki i pomocy 20 20 20
Z.8.M2. Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 232 70 62 132
Z.8.M2.J1. organizowanie  pracy z osobą niepełnosprawną 30 30 30
Z.8.M2.J2. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 100
Z.8.M2.J3. wykonywanie czynności opiekuńczych 30 30 30
Z.8.M2.J4. wspieranie i aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej 72 10 62 72
Suma 372 120 62 182
Z.8.M3. praktyka zawodowa 208 104 104
Z.8.M3.J1. wykonywanie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych 104
Z.8.M3.J2. wykonywanie czynności opiekuńczych i aktywizowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności życiowej 104 104 104
Razem 580 286

Egzamin zawodowy z kwalifikacji Z.08 odbywa się po zakończeniu kursu w sesji zimowej 2019