plan nauczania – 1K-TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

kwalifikacja TG.07. Sporządzanie potraw i napojów

ZAWÓD: KUCHARZ 512001

numer programu nauczania: 38/TG.07./kkz/PCKU/2018.09.25

numer kursu: 38/TG.07./2018

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2018/2019 2019/2020
1 2 3 4
TG.07.M1.  Prowadzenie działalności w gastronomii 105 65 0 28 12 105
TG.07.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15 15
TG.07.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 40 28 12 40
TG.07.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 50 50 50
TG.07.M2. Prowadzenie gospodarki żywnością i użytkowanie wyposażenia w gastronomii 155 80 75 0 0 155
TG.07.M2.J1. gospodarowanie żywnością 50 50 50
TG.07.M2.J2. użytkowanie  wyposażenia oraz przestrzeganie procedur w gastronomii 50 30 20 50
TG.07.M2.J3. przechowywanie żywności 35 35 35
TG.07.M2.J4. wykonywanie czynności przygotowawczych do produkcji potraw 20 20 20
TG.07.M.3 Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów 390 0 105 157 128 390
TG.07.M3.J1. sporządzanie  i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw jarskich 85 85 85
TG.07.M3.J2. sporządzanie i ekspedycja  podstawowego asortymentu zup i sosów 35 20 15 35
TG.07.M3.J3. sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu potraw z mięsa zwierząt rzeźnych, drobiu, ryb 80 80 80
TG.07.M3.J4. sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu zakąsek 50 50 50
TG.07.M3.J5. sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu deserów i wyrobów ciastkarskich 55 12 43 55
TG.07.M3.J6. sporządzanie i ekspedycja podstawowego asortymentu napojów 25 25 25
TG.07.M3.J7. przygotowanie posiłków codziennych, okolicznościowych,  wegetariańskich, dietetycznych oraz wybranych kuchni regionalnych i świata. 60 60 60
Razem 650 145 180 185 140 650

Egzamin zawodowy z kwalifikacji TG.07. odbywa się po zakończeniu kursu w sesji wiosennej 2020