plan nauczania – 1FL-RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

kwalifikacja RL.26. Wykonywanie kompozycji florystycznych

ZAWÓD: FLORYSTA 343203

numer programu nauczania: 39/RL.28./kkz/PCKU/2018.09.25

numer kursu: 39/RL.26./2018

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2018/2019 2019/2020
1 2 3
RL.26.M1. Organizowanie działalności gospodarczej 96 15 40 41 96
RL.26.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15 15
RL.26.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 41 41 41
RL.26.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 40 40 40
RL.26. M2. Projektowanie, wykonywanie i sprzedaż dekoracji roślinnych 350 140 130 80 350
RL.26.M2.J1.dobieranie materiału florystycznego 60 40 20 60
RL.26.M2.J2.wykonywanie projektów dekoracji roślinnych 40 40 40
RL.26.M2.J3. wykonywanie i sprzedaż wyrobów florystycznych 200 60 80 60 200
RL.26.M2.J4. przechowywanie i transport materiałów i wyrobów florystycznych 50 30 20 50
SUMA 446 155 170 121 446
RL.26. M3. praktyka zawodowa 104 104 104
RAZEM 550 550

Egzamin zawodowy z kwalifikacji RL.26. odbywa się po zakończeniu kursu w sesji zimowej 2020