plan nauczania – 1F-AU.21. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

kwalifikacja AU.21. wykonywanie zabiegów fryzjerskich

ZAWÓD: FRYZJER 514101

numer programu nauczania: 40/AU.21./kkz/PCKU/2018.09.25

numer kursu: 40/AU.21./2018

 

Moduł/jednostka modułowa Liczba godzin wg. programu nauczania rok szkolny/semestr Suma
2018/2019 2019/2020
1 2 3 4
AU.21.M1.  Prowadzenie działalności w gabinecie fryzjerskim 165 90 0 75 0 165
AU.21.M1.J1. przestrzeganie przepisów BHP 15 15 15
AU.21.M1.J2. podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej 35 35 35
AU.21.M1.J3. posługiwanie się językiem obcym zawodowym 40 40 40
AU.21.M1.J4. szkicowanie i rysowanie fryzur 20 20 20
AU.21.M1.J5. przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej 40 40 40
AU.21.M1.J6. przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim 15 15 15
AU.21.M2. Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów 85 66 19 0 0 85
AU.21.M2.J1. dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów 20 20 20
AU.21.M2.J2. pielęgnowanie włosów i skóry głowy 65 46 19 65
AU.21.M3. Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie 270 0 171 99 0 270
AU.21.M3.J1 ondulowanie włosów 100 100 100
AU.21.M3.J2. strzyżenie włosów 130 71 59 130
AU.21.M3.J3. zagęszczanie i przedłużanie włosów 40 40 40
AU.21.M4. Zmiana koloru włosów 165 0 0 20 145 165
AU.21.M4.J1. dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów 20 20 20
AU.21.M4.J2. rozjaśnianie i koloryzacja włosów 145 145 145
Razem 685 156 190 194 145 685

Egzamin zawodowy z kwalifikacji AU.21. odbędzie się po zakończeniu kursu w sesji wiosennej 2020