nauczyciele

Nauczyciele:

Artur Baranowski – BHP, administracja

Renata Bartnik – terapia zajęciowa

Piotr Brzózka – informatyka

Marzena Czak – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Joanna Grabowska – fryzjerstwo

Izabela Harańczyk – język migowy

Joanna Kulawik – gastronomia

Klaudia Krzak – gastronomia

Barbara Janda – bibliotekarz

Dorota Janik – fryzjerstwo

Maria Kupiec – przedmioty ekonomiczne

Anna Mastalerz – język angielski

Alicja Mielus – przedmioty ekonomiczne

Maciej Mielus – język angielski

Agata Palarczyk-Zezyk – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Anita Pyzio – kosmetyka

Barbara Rożnawska-Czerwińska – przedmioty opiekuńczo-medyczne

Lucyna Sandacz – przedmioty ekonomiczne, doradca zawodowy

Renata Skupnik – przedmioty opiekuńczo-medyczne, sterylizacja medyczna

Agnieszka Siemek – terapia zajęciowa

Halina Socha – florystyka

Mirosława Sojka – przedmioty ekonomiczne

Arkadiusz Surowiec – informatyka

Dorota Suruło – gastronomia

Grażyna Szopa – przedmioty ekonomiczne

Joanna Tekielak – kosmetyka

Joanna Wileczek – kosmetyka

Monika Warzecha – kosmetyka