MOD.15. Stylizacja ubioru i kreacja wizerunku

MOD.15. STYLIZACJA UBIORU I KREACJA WIZERUNKU

Osoba posiadająca wykształcenie średnie po ukończeniu kursu MOD.03. stylizacja ubioru i kreacja wizerunku po uzupełnieniu kwalifikacji MOD.03. Projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych i zdaniu egzaminów zawodowych zdobywa zawód technik stylista.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 515 godzin dydaktycznych, większość zajęć to zajęcia praktyczne.

Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania

Treści kształcenia obejmują:

 • przestrzeganie przepisów BHP
 • podstawy odzieżownictwa
 • stylizowanie sylwetki – ubiór, fryzura, makijaż, akcesoria
 • dobór tematyczny ubioru, fryzury i makijażu do kreowanego wizerunku
 • dobór ubioru, fryzury i makijażu do budowy sylwetki i typu urody
 • prowadzenie własnej działalności w zakresie stylizacji i kreacji wizerunku
 • język obcy zawodowy
 • kompetencje personalne i społeczne oraz praca w małych zespołach
 • praktyka zawodowa

Perspektywy zatrudnienia:

Stylista to rodzaj wolnego zawodu. Stylista może poszukiwać pracy w stacjach telewizyjnych, w agencjach reklamowych, teatrach, na planach filmowych oraz w firmach kosmetycznych. Kolejną możliwością jest założenie własnej działalności gospodarczej.

Jest to zawód łączący umiejętności z zakresu kosmetyki, fryzjerstwa i wizażu. Stylista wykorzystuje umiejętności projektowania i wykonywania kolekcji wyrobów odzieżowych, wiedzy z zakresu doboru barw kolorystycznych, fryzury i makijażu. Technik stylista to mistrz tworzenia wizerunku klienta. Stylista to osoba, która doradza, podpowiada jak się ubrać, umalować, co zrobić aby wyglądać atrakcyjniej i czuć się pewniej.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 25.09.2021 a zakończy się 25.03.2023 roku
 • Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Egzamin zawodowy organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU w sesji wiosennej 2023 roku.