kontakt

Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie
ul. F. Focha 3, 32-500 Chrzanów
(wejście od ul. T. Kościuszki)

tel. 32 624 00 18

e-mail: pcku@powiat-chrzanowski.pl

Sekretariat czynny:
od poniedziałku do piątku 7.00 do 15.00

Kierując się bezpieczeństwem pracowników i słuchaczy PCKU, prosimy o załatwianie spraw w miarę możliwości drogą telefoniczną lub e-mailem. W przypadku konieczności osobistego kontaktu prosimy o wcześniejszą informację telefoniczną.