Kalendarz roku 2020/2021

rozpoczęcie zajęć edukacyjnych 1.09.2020 r.
zakończenie zajęć edukacyjnych 25.06.2021 r.
podział na semestry
semestr 1 1.09.2020 r. – 7.02.2021 r.
semestr 2 8.02.2021 r. – 25.06.2021 r.
zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
ferie zimowe 4.01.2021 r. – 17.01.2021 r.
ferie letnie 26.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
EGZAMINY ZAWODOWE
sesja zimowa
część pisemna: 12 – 16.01.2021 r. termin dodatkowy: 2.02.2021 r.
część praktyczna: 11 – 24.01.2021 r. termin dodatkowy: 1 – 5.02.2021 r.
sesja letnia
część pisemna: 8 – 12.06.2021 r. termin dodatkowy: 23.06.2021 r.
część praktyczna: 7 – 21.06.2021 r. termin dodatkowy: 23.06 – 2.07.2021 r.