Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy

100-lecie odzyskania niepodległości. Po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał suwerenność.

Uczcijmy pamięć tych, którym zawdzięczamy wolne, niepodległe państwo.