EE.08. montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

EE.08. MONTAŻ I EKSPLOATACJA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I SIECI

Absolwent szkoły dającej wykształcenie średnie, który zdobył kwalifikację EE.08 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych i sieci po uzupełnieniu kwalifikacji EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych zdobywa zawód technik  informatyk.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 586 godzin dydaktycznych oraz 104 godziny praktyki zawodowej. Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania, część zajęć odbywa się z wykorzystaniem kształcenia na odległość.

Treści kształcenia obejmują:

 • konfigurowanie i użytkowanie systemów komputerowych
 • przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
 • użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego
 • wykonanie lokalnej sieci komputerowej
 • eksploatacja urządzeń peryferyjnych i sieciowych
 • naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • administrowanie systemami operacyjnymi
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem zawodowym angielskim
 • podejmowanie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery
 • w ośrodkach obliczeniowych
 • instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego

Z analiz trendów na rynku pracy kształcenie w zawodach branży IT jest nie tylko celowe, ale wręcz konieczne ze względu nie tylko na zapotrzebowanie rynku pracy obecnie, ale również na tendencje rozwoju kraju w przyszłości. Kierunki kształcenia w kwalifikacjach zawodowych technika informatyka wydają się optymalnie dopasowane do potrzeb rynku pracy.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się 2, czasem 3 razy w miesiącu, w weekendy
 3. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 4. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3 oraz w ZSTU w Trzebini.
 5. Część zajęć realizowana jest w formie kształcenia na odległość na platformie Moodle.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU.