biblioteka

Bibliotekarz: Barbara Janda

Godziny pracy biblioteki PCKU w II semestrze roku szkolnego 2018/2019

Luty 2019
06.02 środa 18.00 – 19.30
09.02 sobota 11.00 – 17.00
13.02 środa 18.00 – 19.30
20.02 środa 18.00 – 19.30
23.02 sobota 11.00 – 17.00
27.02 środa 18.00 – 19.30
Marzec 2019
06.03 środa 18.00 – 19.30
09.03 sobota 11.00 – 17.00
13.03 środa 18.00 – 19.30
20.03 środa 18.00 – 19.30
23.03 sobota 11.00 – 17.00
27.03 środa 18.00 – 19.30
Kwiecień 2019
03.04 środa 18.00 – 19.30
06.04 sobota 11.00 – 16.00
10.04 środa 18.00 – 19.00
17.04 środa 18.00 – 19.30
24.04 środa 18.00 – 19.30
27.04 sobota 11.00 – 16.00


Wszelkie materiały biblioteczne do zwrotu można zostawić w sekretariacie lub u p. Wicedyrektor Lucyny Sandacz.
Harmonogram dyżurów biblioteki na styczeń zostanie podany po ustaleniu harmonogramu egzaminów zawodowych.