Autor: Przemysław Spyt


Już po raz trzeci Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie i Szpital Powiatowy w Chrzanowie w ramach promocji zachowań prozdrowotnych oraz promocji kształcenia ustawicznego zorganizowało prelekcje i warsztaty. W tym roku tematem przewodnim było „Dbaj o siebie – zachowaj zdrowie”. Read more…