AU.68. obsługa klienta w jednostkach administracji

A.68. OBSŁUGA KLIENTA W JEDNOSTKACH ADMINISTRACJI

nauka trwa 2 lata w systemie zaocznym

Absolwent kursu A.68. który ma wykształcenie średnie, po zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód technik administracji.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 774 godziny dydaktyczne oraz  208 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • stosowanie przepisów prawa administracyjnego w obsłudze klienta
 • stosowanie przepisów prawa administracyjnego w obsłudze klienta
 • stosowanie przepisów prawa pracy
 • wszczynanie procesu postępowania administracyjnego
 • kierowanie procesem postępowania administracyjnego
 • sporządzanie budżetu i sprawozdań budżetowych
 • sporządzanie sprawozdań finansowych
 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • wykonywanie prac biurowych
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • organy administracji rządowej i administracji specjalnej
 • jednostki samorządu terytorialnego: urzędy marszałkowskie, powiatowe, miejskie i gminne
 • przedsiębiorstwa i zakłady usługowe

Wzrastają oczekiwania wobec administracji, od której wymaga się coraz większej sprawności, kompetencyjności, życzliwości wobec interesantów i traktowania swojej pracy w kategoriach służby publicznej. Technik administracji posiada uniwersalne kwalifikacje zawodowe związane z rozumieniem i stosowaniem w praktyce norm prawnych umożliwiające pracę na różnych stanowiskach administracyjnych oraz do pracy biurowej w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 • uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • zajęcia na kursie odbywają się 2-3 razy w miesiącu, w weekendy
 • nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w których zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie
 • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną o odbędzie się w budynku PCKU