AU.65. rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych

AU.65. ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ I DANIN PUBLICZNYCH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu A.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji AU.36. Prowadzenie rachunkowości zdobywa zawód technik rachunkowości.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 544 godziny dydaktyczne oraz 56 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • rozliczanie wynagrodzeń
 • rozliczanie podatków i innych danin publicznych
 • sporządzanie dokumentów dotyczących rozliczeń z ZUS
 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • wykonywanie prac biurowych
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

Organizacja zajęć na kursie

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy co drugi tydzień.
 3. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku.
 4. Nauka prowadzona jest w oprogramowaniu linii Insert
 5. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią informatyczną i technik biurowych.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU.