AU.36. prowadzenie rachunkowości

AU.36. PROWADZENIE RACHUNKOWOŚCI

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej i kursu A.36 i zdaniu egzaminu zawodowego po uzupełnieniu kwalifikacji AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych zdobywa zawód technik rachunkowości.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 524 godziny dydaktyczne oraz 56 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych
 • prowadzenie rachunkowości przedsiębiorstw
 • prowadzenie rachunkowości innych jednostek
 • sporządzanie sprawozdania rocznego i przeprowadzanie analizy finansowej
 • użytkowanie programu finansowo-księgowego
 • analizowanie zjawisk i procesów gospodarczych
 • wykonywanie prac biurowych
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • praktyka zawodowa

Typowe miejsca pracy:

 • jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych
 • urzędach jednostek samorządu terytorialnego
 • instytucje finansowe np. banki, urzędy skarbowe, towarzystwa ubezpieczeniowe, biura rachunkowe
 • przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych, w komórkach finansowo-księgowych, na stanowiskach pracy biurowej
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zawód księgowego jest zdecydowaniem zawodem przyszłościowym. Praktycznie żadna firma nie może istnieć bez księgowego. Odpowiada on za prawidłowe obliczanie zobowiązań podatkowych, sporządzanie sprawozdań finansowych według określonych standardów rachunkowości oraz za przygotowywanie zestawień statystycznych.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia.
 2. Zajęcia na kursie odbywają się co drugi tydzień, w weekendy
 3. Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy 6.12.2020 roku.
 4. Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi.
 5. Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 6. Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią prac biurowych i oprogramowaniem finansowo-księgowym.
 7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU