AU.30. organizacja i prowadzenie kampanii reklamowej

AU.30. ORGANIZACJA I PROWADZENIE KAMPANII REKLAMOWEJ

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu AU.30 i zdaniu egzaminu zawodowego, po uzupełnieniu kwalifikacji AU.29. sprzedaż produktów i usług reklamowych możne zdobyć zawód technik organizacji reklamy.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 600 godzin dydaktycznych oraz 56 godzin praktyki zawodowej realizowanych w modułowym programie nauczania.

Uczestnik kursu nabędzie umiejętności zawodowe:

 • tworzenie przekazu reklamowego
 • projektowanie środków reklamowych
 • tworzenie planu medialnego
 • przygotowywanie środków reklamowych
 • badanie skuteczności reklamy

Treści kształcenia obejmują również:

 • umiejętności stanowiące podbudowę kształcenia w zawodzie
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • prowadzenie działalności gospodarczej
 • język obcy ukierunkowany zawodowo
 • kompetencje personalne i społeczne
 • organizacja pracy małych zespołów
Typowe miejsca pracy:
Absolwent kursu nabędzie szerokoprofilową wiedzę ekonomiczną, plastyczną, psychologiczną. Taki zakres umiejętności umożliwia absolwentom wykonywanie ciekawej pracy w szeroko rozumianej reklamie, która jest nieodłącznym elementem gospodarki rynkowej, jest to ciekawy i posiadający dużą przyszłość zawód.
Organizacja zajęć na kursie:
 1. Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 2. Zajęcia na kursie odbywają się w weekendy co drugi tydzień
 3. Kurs A.27 trwa 600 godzi, około 4 semestry
 4. Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi. Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul, Focha 3
 5. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie się w budynku PCKU.