AU.22. obsługa magazynów

AU.22. OBSŁUGA MAGAZYNÓW

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu AU.22 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód magazynier – logistyk.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 585 godzin dydaktycznych, Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania.

Treści kształcenia obejmują:

 • organizacja pracy magazynu
 • gospodarowanie zapasami
 • stosowanie informatycznych programów magazynowych
 • organizowanie prac magazynowych w procesie produkcji
 • organizowanie prac w magazynach dystrybucji
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • kompetencje personalne i społeczne
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Magazynier – logistyk zajmuje się przyjmowaniem do magazynu, zapewnieniem odpowiednich warunków  przechowywania i wydawaniem środków i materiałów, prowadząc odpowiednią dokumentację, bierze udział w inwentaryzacjach i odpowiada materialnie za powierzone mu mienie.

To zawód z przyszłością, daje duże perspektywy oraz możliwości pracy.

Typowe miejsca pracy:

 • działy logistyczne przedsiębiorstw przemysłowych
 • przedsiębiorstwach handlowych. dystrybucyjnych i usługowych
 • przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych
 • jednostkach samorządu terytorialnego

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 6.12.2020 roku.
 • Nauka odbywa się na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone się z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3