AU.21. wykonywanie zabiegów fryzjerskich

AU.21. WYKONYWANIE ZABIEGÓW FRYZJERSKICH

Absolwent szkoły ponadgimnazjalnej po ukończeniu kursu AU.21 i zdaniu egzaminu zawodowego zdobywa zawód fryzjer.

Po uzupełnieniu kwalifikacji A.26 Projektowanie fryzur można zdobyć zawód technik usług fryzjerskich.

Liczba godzin kształcenia na kursie wynosi 683 godzin dydaktycznych (w tym około 400 godz. zajęć w pracowni fryzjerskiej)

Kurs realizowany jest w modułowym programie nauczania

Treści kształcenia obejmują:

 • szkicowanie i rysowanie fryzur
 • przeprowadzanie diagnozy fryzjerskiej
 • przygotowanie stanowiska pracy w salonie fryzjerskim
 • dobieranie preparatów i technik pielęgnacji włosów
 • pielęgnowanie włosów i skóry głowy
 • ondulowanie włosów
 • strzyżenie włosów
 • zagęszczanie i przedłużanie włosów
 • dobieranie preparatów i technik zmiany koloru włosów
 • rozjaśnianie i koloryzacja włosów
 • przestrzeganie przepisów BHP
 • posługiwanie się językiem obcym zawodowym
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Typowe miejsca pracy:

 • salony i zakłady fryzjerskie
 • teatry, wytwórnie filmowe, filharmonie
 • zakłady produkujące peruki, treski
 • prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Nowe technologie, ewoluujący rynek mody, wzrastająca potrzeba społeczna dbania o wygląd wpływają na zmianę oczekiwań wśród nabywców usług, czyli wśród klientów. Rynek pracy oczekuje na profesjonalnych fryzjerów, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia obrotów firmy usługowej.

Fryzjerzy należą do grupy poszukiwanych pracowników. W prognozie zapotrzebowania na zawody opracowanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, dla powiatu chrzanowskiego na rok 2019, fryzjerów zaliczono do grupy zawodów o dużym deficycie.

Tu znajdziesz szczegółowe efekty kształcenia

ORGANIZACJA ZAJĘĆ NA KURSIE

 • Uczestnikiem kursu może być osoba pełnoletnia o dowolnym poziomie wykształcenia
 • Zajęcia na kursie odbywają się co tydzień, w weekendy
 • Kurs rozpocznie się 28.09.2019 a zakończy się 6.12.2020 roku
 • Nauka odbywa na podstawie modułowego programu nauczania, w którym zajęcia teoretyczne połączone są z zajęciami praktycznymi
 • Zajęcia odbywają w się w siedzibie PCKU w Chrzanowie, przy ul. Focha 3.
 • Szkoła dysponuje nowoczesną pracownią fryzjerską
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, organizowany będzie przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną i odbędzie w budynku PCKU